Algemeen

Oliveira Legal Consultancy hecht veel waarde aan het waarborgen van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen verwerkt voor gerechtvaardigde doeleinden.

Oliveira Legal Consultancy neemt de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw (persoons)gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Derden

Oliveira Legal Consultancy zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij Oliveira Legal Consultancy daartoe op grond van de wet is verplicht, dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst of informatie. Oliveira Legal Consultancy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

 

Bewaartermijn

Oliveira Legal Consultancy bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

 

Doeleinden verwerking

Oliveira Legal Consultancy verwerkt slechts persoonsgegevens wanneer hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Bij Oliveira Legal Consultancy zijn de volgende wettelijke grondslagen aanwezig;

  • Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan de verwerking van gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met cliënten sluiten. In het kader van de overeenkomst met cliënten verwerken wij bijvoorbeeld persoonsgegevens corresponderen wij met verschillende partijen, zoals gerechtelijke instanties, gemeentes en werkgevers.
  • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht. Hierbij kan gedacht worden aan fiscale bewaartermijnen voor bepaalde documenten en gegevens.
  • Gerechtvaardigde belangen. Hierbij kunt u denken aan verjaardagsfelicitaties of -attenties en plechtighedenfelicitaties. Oliveira Legal Consultancy heeft bij voornoemde verwerkingen een gerechtvaardigd belang. Bij Oliveira Legal Consultancy vinden wij het belangrijk dat wij naast onze bedrijfsactiviteiten ook persoonlijk contact onderhouden. Deze verwerking maakt geen inbreuk op rechten en vrijheden van betrokkenen en de beveiligingsmaatregelen zijn sterk. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen verwerkingen die gebaseerd zijn op de grondslag ‘gerechtvaardigde belangen’.
  • Met toestemming van de betrokkene(n). Hierbij kunt u denken aan het verzenden van nieuwsbrieven en andere mailings en het plaatsen van foto’s waarop betrokkenen identificeerbaar zijn.

 

Cookies en passieve tracking

Oliveira Legal Consultancy maakt gebruik van cookies. Een “cookie” is een gegevenselement dat naar uw browser kan worden verzonden. Uw browser kan het dan op uw systeem opslaan op basis van de voorkeuren die u in uw browser hebt ingesteld. Cookies verzamelen informatie over uw besturingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, browsertype en Internet Protocol (IP) -adres.

Oliveira Legal Consultancy gebruikt cookies om:

  • de website geschikt te maken voor uw interesses;
  • de basisfunctionaliteit van de website goed te laten werken;
  • gebruikersstatistieken te genereren op een anonieme basis om de website meer gebruikersvriendelijk te maken.

Oliveira Legal Consultancy gebruikt deze informatie om het verkeer op onze website te analyseren, om zowel de paginaweergaven als de tijdsduur op elke pagina te bekijken en u beter van dienst te zijn wanneer u terugkeert naar onze website. Het is niet onze bedoeling om dergelijke informatie te gebruiken om een gebruiker persoonlijk te identificeren. Deze informatie wordt verzameld in een geaggregeerde en anonieme vorm. U hebt de mogelijkheid om uw internetbrowser te configureren om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze accepteert. Verder heeft u de mogelijkheid om alle cookies te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat als u cookies weigert of anderszins blokkeert, u mogelijk niet alle beschikbare functies op de website kunt gebruiken. Bepaalde onderdelen van de website kunnen niet werken als u cookies blokkeert. Oliveira Legal Consultancy maakt geen gebruik van tracking cookies.

 

Google Analytics

De website van Oliveira Legal Consultancy maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van uw bezoek aan onze website). Google kan deze informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden verschaffen.

 

Wijzigingen

Oliveira Legal Consultancy behoudt het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van Oliveira Legal Consultancy. De meest actuele versie kunt u vinden op onze website. We adviseren u regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

Oliveira Legal Consultancy kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in deze verklaring, zolang deze doelen aansluiten bij het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. In dat geval zullen wij met u contact opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en u in de gelegenheid te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

 

Oliveira Legal Consultancy
info@ol-consultancy.com